Alles op een rijtje
 • CB-belastingadviseur
 • Gecertificeerd partner Snelstart
 • Lidmaatschap Register Belastingadviseurs

De diensten van AdminTax in Terneuzen

Voor ondernemers en particulieren brengt elk jaar administratieve plichten met zich mee. Ze kunnen als een last voelen en bovendien veel van u tijd opeisen. Voor zowel de particulier als de eenmanszaak of DGA kan Admin Tax boekhouder, belastingadviseur of administrateur zijn.

Admin Tax is gespecialiseerd in uw administratie. Dat is een ruim begrip, daarom leidt het ook vaak tot verwarring. De aangifte inkomstenbelasting voor 1 april, het invullen van de aangifte omzetbelasting ieder kwartaal, en het ook het opstellen van de jaarrekening aan het einde van ieder jaar: Admin Tax zorgt dat het in orde komt. Ook voor grotere partijen biedt Admin Tax diensten. Hieronder vallen de aangifte vennootschapsbelasting en het bijhouden van loonadministratie. Daarnaast verzorgt Admin Tax voor kleine en grotere bedrijven de boekhouding en administratie.

Aangifte inkomstenbelasting

Bij zowel ondernemers als particulieren breekt jaarlijks het angstzweet uit bij het verzoek tot aangifte inkomstenbelasting. AdminTax zorgt dat u weer rustig kunt slapen door de volgende diensten te bieden:

 • Inkomstenbelasting particulieren
 • Inkomstenbelasting ondernemers met een eenmanszaak of v.o.f.
 • Opstellen verzoek- en bezwaarschriften aan Belastingdienst
 • Middelingverzoeken aan Belastingdienst
 • Beantwoorden van fiscale vragen (via e-mail) 

Boekhouding en administratie

Bij veel ondernemers en particulieren zakt de moed in de schoenen als het verzoek aangifte inkomstenbelasting door de brievenbus valt. Admin Tax zorgt dat u weer rustig kunt slapen met een uitgebreid pakket aan diensten.

 • Verzorgen inkomstenbelasting particulieren
 • Verzorgen Inkomstenbelasting ondernemers met een eenmanszaak of vof
 • Opstellen verzoek- en bezwaarschriften aan Belastingdienst
 • Opstellen middelingverzoeken aan Belastingdienst

Beantwoorden van fiscale vragen (via e-mail)

Aangifte vennootschapsbelasting

Klein bedrijf, kleine zorgen, groter bedrijf, grotere zorgen. Ik neem alle zorgen graag uit handen door middel van:

 • Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • Het opstellen van de fiscale jaarrekening
 • Het verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften aan Belastingdienst
 • Het opstellen managementovereenkomsten, rekening- courantovereenkomsten DGA 

Verzorgen loonadministratie

Het gaat zo goed met uw bedrijf dat u gaat uitbreiden. Bij het aannemen van nieuw personeel breidt ook uw administratie uit. AdminTax kunt u daarbij ondersteunen door:

 • Het verzorgen van de aangifte loonheffing (waaronder ook eerstedagsmelding, opgave pensioenfondsen etc.)
 • Het opstellen en berekenen van loonstroken en jaaropgaven, eventueel zelfs elektronisch verzenden van loonstroken en bijhouden personeelsdossier
 • Het verzorgen van bezwaarschriften loonheffing

Verzorgen aangifte omzetbelasting

De aangifte omzetbelasting kan een tijdrovende bezigheid zijn, met name omdat het vier keer per jaar terugkomt. Daarnaast krijgt iedere ondernemer te maken met een hoop regels en uitzonderingen. Ik help u graag op weg in dit doolhof door:

 • Het verzorgen aangifte omzetbelasting (margeregelingen, intracommunautaire leveringen, kleine ondernemersregeling en import)
 • De controle van omzetbelastingaangifte achteraf, indienen van de btw suppletie
 • De uitleg over regelingen zoals Besluit Uitsluiting Aftrek,
 • Kleine Ondernemersregeling en Margeregelingen
 • Het verzorgen van bezwaarschriften omzetbelasting
 • Het verzorgen van verzoekschriften voor toestemming bijzondere regelingen.

Opstellen jaarrekening

Elk jaar moet goed afgesloten worden zodat de boeken dicht kunnen. AdminTax helpt u hierbij door middel van:

 • Het samenstellen van begrijpelijke en voordelige jaarrekening
 • Een gratis analyse van uw huidige jaarrekening (second opinion)
 • Het samenstellen van dossiers voor de accountant
 • Bedrijfseconomische analyses en rapporten
 • Het samenstellen van deponeringsverplichting Kamer van Koophandel (verkorte jaarrekening)
   

Dienstverlening op uurbasis

U wilt uw administratie graag zelf voeren. Voor een aantal zaken heeft u alleen wat extra hulp nodig. Daarvoor schakelt u AdminTax in. Naast de reguliere diensten, biedt Admin Tax een aantal diensten op uurbasis. AdminTax ondersteunt u bij het:

 • opzetten van een eigen administratie in ieder willekeurig softwarepakket (op locatie)
 • omzetten van uw eenmanszaak of vof in een B.V.
 • staken van uw onderneming

 

 • opstellen van een handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle van uw organisatie
 • invullen van omzetoverzichten ten behoeve van. brancheverenigingen of het Centraal Bureau voor Statistiek
 • opstellen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten
 • verstrekken van informatie over fiscale actualiteiten en de toepassing daarvan
 • verzorgen van correspondentie met belastingdienst en andere overheidsinstellingen
 • controle van uw online administratie
 • opstellen van jaarwerkdossiers voor uw accountant